IPU Profilanalys

Effektiva chefer och medarbetare är bra på tre saker.

 • Att förstå sitt eget beteende
 • Att förstå andras beteende
 • Och att kunna anpassa sitt eget beteende

IPU-Profilanalys är ett pedagogiskt verktyg för att skapa den insikten.

Användningsområden:

En persons beteende i förhållande till andra är nyckeln för en effektiv kommunikation och därmed en förutsättning för ett framgångsrikt ledar och medarbetarskap. IPU Profilanalys har därför en lång rad användningsområden:

 • Personlig utveckling
 • Ökad självkännedom
 • Organisationsutveckling
 • Teamutveckling
 • Förbättrad kommunikation
 • Konflikthantering
 • Medarbetarsamtal
 • Vid rekrytering
 • För karriärplanering

Analysen är enkel att genomföra och består av ett formulär med 24 flervalsfrågor som ska besvaras under max 10 minuter. Vilket sedan ger en rapport på 23 sidor. Du får alltid enskild feedback från den som utfört analysen. Frågorna finns på flera språk. Detta verktyg används efter överenskommelse mellan er och Camilla Bergerfalk, behörig användare av IPU Profilanalys.

Kontakta oss för mer information.

 

Nyhetspuffbild1

Från A till Ö.

Oavsett hur du som person, ditt företag eller dina anställda vill utvecklas så hjälper vi gärna till. Och vi gör det tillsammans - mot nya mål.

Läs mer >

Nyhetspuffbild2

Omställning i arbetslivet

När en eller flera medarbetare måste hitta nya vägar i arbetslivet finns Thormo till hands för samtal med medarbetare, arbetsgivare, fackförbund och anhöriga.

Läs mer >

Nyhetspuffbild3

Friskare företagsklimat

Vi är en stolt samarbetspartner till Företagsringen i Norrköping vilket medför att vi hjälper ungefär 25 000 anställda i regionen att utvecklas.

Läs mer >

Nyhetspuffbild4

Välkommen till Thormo!

Ett mobilt företag med rötterna i Norrköping. Våra uppdragsgivare är statliga och kommunala myndigheter samt näringslivet i Östergötland.

Läs mer >