Omställning

Vi erbjuder coachning för dig som behöver hitta en väg vidare till ny sysselsättning/jobb.

Vi kartlägger din situation och upprättar en planering för hur vi ska samarbeta mot dina uppsatta mål.

Vi kan då efter överenskommelse göra intressetest, revidera eller upprätta ansökningshandlingar, personlighetsprofil, skaffa praktik eller arbetsprövningsplats. Studiebesök. Vi samarbetar och skapar energi för att nå dina mål.

Är du på rehabomställning kan vi även göra arbetsförmågeutredning I samarbete med socionom och leg arbeterapeut.

Nyhetspuffbild1

Från A till Ö.

Oavsett hur du som person, ditt företag eller dina anställda vill utvecklas så hjälper vi gärna till. Och vi gör det tillsammans - mot nya mål.

Läs mer >

Nyhetspuffbild2

Omställning i arbetslivet

När en eller flera medarbetare måste hitta nya vägar i arbetslivet finns Thormo till hands för samtal med medarbetare, arbetsgivare, fackförbund och anhöriga.

Läs mer >

Nyhetspuffbild3

Friskare företagsklimat

Vi är en stolt samarbetspartner till Företagsringen i Norrköping vilket medför att vi hjälper ungefär 25 000 anställda i regionen att utvecklas.

Läs mer >

Nyhetspuffbild4

Välkommen till Thormo!

Ett mobilt företag med rötterna i Norrköping. Våra uppdragsgivare är statliga och kommunala myndigheter samt näringslivet i Östergötland.

Läs mer >