Omställning

När en eller flera medarbetare måste hitta nya vägar i arbetslivet.

Inledande informationsmöte, klienten, arbetsgivare, fackförbund, anhöriga m.fl.

Omställningspaketet gäller ca. 6 månader och bygger på ett team-arbete mellan klienten och Thormo. Där vi upprättar en planering målsättning för omställningspaketets innehåll.

Vägar Vidare innehåller efter överenskommelse.

  • Kartläggning/Inventering av klientens förmågor/tillgångar och begränsningar inom områden. Hälsosituation, sociala situation, yrkeserfarenheter, hobbies mm. Vi möter upp klienten och arbetar oss gemensamt mot vårt uppsatta mål.
  • Intressetest, vägvisaren och yrkesvägledande samtal med våra coacher. Studievägledning.

  • Gruppaktiviteter CV, Meritförteckning Att söka arbete.
  • Studiebesök- endagsbesök. Individuellt och i grupp på olika företag, Af och infoteket.

  • Praktik/Arbetsprövning
  • Bedömning av arbetsförmågan med dokumentation.

  • Kognitiva stödsamtal med socionom med terapeutisk vidareutbildning.
  • Flerpartsmöten ex. med nya arbetsgivare, Af , läkare FK.

  • Socionom och Leg. Arbetsterapeut arbetar i team med klienten.

 

Vid frågor kontakta Camilla Bergerfalk

Nyhetspuffbild1

Från A till Ö.

Oavsett hur du som person, ditt företag eller dina anställda vill utvecklas så hjälper vi gärna till. Och vi gör det tillsammans - mot nya mål.

Läs mer >

Nyhetspuffbild2

Inspireras av grönskan!

Växthuset Inspireum är en ekonomisk förening, Här får du en unik möjlighet att hämta kraft, exempelvis genom att köra ner händerna i myllan. Det är grön rehablitering.

Läs mer >

Nyhetspuffbild3

Friskare företagsklimat

Vi är en stolt samarbetspartner till Företagsringen i Norrköping vilket medför att vi hjälper ungefär 25 000 anställda i regionen att utvecklas.

Läs mer >

Nyhetspuffbild4

Välkommen till Thormo!

Ett mobilt företag med rötterna i Norrköping. Våra uppdragsgivare är statliga och kommunala myndigheter samt näringslivet i Östergötland.

Läs mer >