Om

Thormo AB bildades 1991 av dåvarande ägare THORbjörn & MOnica Svensson därav namnet. Nu ägs företaget av syskonparet Camilla Bergerfalk och Johan Bergerfalk, som tidigare varit helt eller delvis anställda i företaget.

Camilla Bergerfalk är helt ansvarig för den operativa driften och är socionom och KBT-terapeut och till företaget finns fler professioner kopplade så som Legitimerad arbetsterapeut.

Thormo AB är ett mobilt företag, som har sitt säte i Norrköping.
Våra uppdragsgivare är statliga och kommunala myndigheter samt näringslivet i Östergötland.

Hej, välkommen!

c/o First Office | St Persgatan 27 Norrköping

Camilla Bergerfalk
Verksamhetsansvarig 
Mobil: 0705-39 39 70