Samtal/coachning för individ eller grupp

Om du som chef eller medarbetare behöver coachning. Någon att bolla tankar och få nya perspektiv/verktyg för att nå bättre framgång på arbetet och balans i livet. 

Hej, välkommen!

c/o First Office | St Persgatan 27 Norrköping

Camilla Bergerfalk
Verksamhetsansvarig 
Mobil: 0705-39 39 70