Omställning

Vi erbjuder coachning för dig som behöver hitta en väg vidare till ny sysselsättning/jobb.

Vi kartlägger din situation och upprättar en planering för hur vi ska samarbeta mot dina uppsatta mål.

Vi kan då efter överenskommelse göra intressetest, revidera eller upprätta ansökningshandlingar,
personlighetsprofil, skaffa praktik eller arbetsprövningsplats. Studiebesök. Vi samarbetar och skapar
energi för att nå dina mål.

Är du på rehabomställning kan vi även göra arbetsförmågeutredning I samarbete med socionom
och legitimerad arbeterapeut.

Hej, välkommen!

c/o First Office | St Persgatan 27 Norrköping

Camilla Bergerfalk
Verksamhetsansvarig 
Mobil: 0705-39 39 70