IPU-analyser

Effektiva chefer och medarbetare är bra på tre saker.

 • Att förstå sitt eget beteende/drivkrafter
 • Att förstå andras beteende/drivkrafter
 • Och att kunna anpassa sitt eget beteende

IPU-analys är ett pedagogiskt verktyg för att skapa den insikten.

Användningsområden:
En persons beteende i förhållande till andra är nyckeln för en effektiv kommunikation och därmed en förutsättning för ett framgångsrikt ledar och medarbetarskap. 

IPU-analyser har därför en lång rad användningsområden:

 • Personlig utveckling
 • Ökad självkännedom
 • Organisationsutveckling
 • Teamutveckling
 • Förbättrad kommunikation
 • Konflikthantering
 • Medarbetarsamtal
 • Vid rekrytering
 • För karriärplanering

Kontakta oss för mer information

Hej, välkommen!

c/o First Office | St Persgatan 27 Norrköping

Camilla Bergerfalk
Verksamhetsansvarig 
Mobil: 0705-39 39 70